Size Özel Proje Üretir

YASA VE YÖNETMELİKLER

YASALAR :

634 S.LI KAT MÜLKİYETİ KANUNU

Göster

1774 S.LI KİMLİK BİLDİRME KANUNU

Göster

6098 S.LI TÜRK BORÇLAR KANUNU

Göster

5627 S.LI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

Göster

3194 S.LI İMAR KANUNU

Göster

YÖNETMELİKLER :

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Göster

MERKEZİ ISITMA GİDER PAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ

Göster

TALİMATLAR :

ASANSÖR KULLANMA TALİMATI:

Göster

YÖNETİM EVRAK ÖRNEKLERİ :

APT VE SİTE YÖNETİM PLANI ÖRNEĞİ

Göster

MALİKLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ

Göster

HAZİRUN LİSTESİ ÖRNEĞİ

Göster

MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ

Göster

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Göster

SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ :

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Göster

KAPICILIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Göster

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Göster
SSL Certificate